Constantijn Huygens

Zijn leven

Constantijn Huygens werd geboren in 1596 als zoon van Christiaan Huygens de Oude en Susanna Hoefnagel. Zijn vader was secretaris bij de Staten-Generaal, zijn moeder was afkomstig uit een Antwerps artistiek milieu. Constantijn wijdde zich al vroeg aan de dichtkunst en muziek. Vanwege zijn fenomenale talenkennis werd hij regelmatig gevraagd als deelnemer aan internationale diplomatieke missies.


Woonhuis van Constantijn Huygens aan het Plein in 
Den Haag, links het Mauritshuis

In dienst van Oranje

In 1625 werd Constantijn benoemd tot secretaris van Frederik Hendrik, de stadhouder en Prins van Oranje. Dat dienstverband zal duren tot 1687, Constantijn werkte na de dood van Frederik Hendrik achtereenvolgens bij Willem II, Amalia van Solms en Willem III. Het uitgebreide en veelzijdige takenpakket was de organisator, diplomaat en netwerker Constantijn op het lijf geschreven.
 


Frederik Hendrik, de stadhouder en Prins van Oranje & Amalia van Solms 


Passage uit Batave Tempe

Veelzijdig persoon

Dichter

Constantijn beoefende als dichter veel genres: liefdesgedichten, treurdichten, gelegenheidsverzen, heel korte puntdichten maar ook lange werken als Hofwijck en Zeestraet. Zijn bekendste dichtbundels zijn Batave Tempe, een lofdicht op het Haagse Voorhout; ’t Costelick Mal, een mild spotdicht op de mode; en de verzamelbundels Otia uit 1625 en Korenbloemen uit 1658.

Componist

Constantijn was een begaafd musicus die uitstekend uit de voeten kon op luit, spinet, klavecimbel, orgel, viola da gamba en gitaar. Ook componeerde hij bijna 900 muziekstukken, die helaas grotendeels verloren zijn gegaan. Zijn prachtige, ingetogen Pathodia sacra et profana occupati (Wereldse en geestelijke gevoelsliederen van een drukbezet man) wordt nog regelmatig uitgevoerd.

Rembrandt

In de winter van 1628-’29 bezocht Constantijn in Leiden het atelier van de jonge Rembrandt van Rijn. Constantijn was diep onder de indruk van Rembrandts werk en schreef daarover in zijn autobiografie. Omdat hij als eerste op schrift het talent van Rembrandt prees wordt hij wel gezien als de ‘ontdekker’ van Rembrandt. 


Portret Constantijn (1672)

Hofwijck

Hofwijck is wellicht Constantijns meest persoonlijke creatie. 


Hofwijck aan de Vliet, Jan de Bisschop

 

Hij stichtte de buitenplaats in 1641. Hofwijck is bedoeld als een stille oase aan de Vliet, een plek waar Constantijn zijn drukke Haagse hofleven even kon ontvluchten. De naam Hofwijck is dan ook heel bewust gekozen, in de betekenis van ‘wijken van het hof’.