Algemene voorwaarden

Tickets

Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online tickets & Huisregels Huygens’ Hofwijck

 

Tickets

 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
   
 • Aangeschafte tickets kunnen niet worden gerestitueerd en/of omgeruild.
   
 • Reserveren is niet meer verplicht. Op vertoon van een geldig e-ticket krijg je toegang tot het museum. Houders van een Museumkaart dienen bij de entree tevens hun kaart te laten scannen.
   
 • Een vooraf gekocht ticket is uitsluitend geldig op de daarop vermelde datum.
   
 • De tijd geeft een indicatie van uw bezoek, u mag hier vanaf wijken.

 

Privacy

 • Wij gebruiken je e-mailadres uitsluitend om je ticket(s) toe te sturen.
   
 • Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, word je hiervoor ingeschreven. Je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden.
   
 • Je ontvangt per e-mail noodzakelijke en/of relevante informatie die van toepassing is op je bezoek. 
   
 • Wij onderschrijven de privacy wetgeving zoals vastgelegd in de AVG.

 

Huisregels in Huygens’ Hofwijck

 • Het is niet meer verplicht om in het museum een mondkapje te dragen.
   
 • Het is niet toegestaan de tentoongestelde objecten aan te raken.
   
 • Wij verzoeken je andere bezoekers niet te hinderen met mobiele telefoons.
   
 • Het is toegestaan foto’s te maken voor privédoeleinden, maar zonder gebruik van lampen, flitsapparatuur en statieven.
   
 • Neem geen etenswaren of drankjes mee de buitenplaats op.
   
 • Voor je paraplu en rugzak bevinden zich kluisjes in de garderobe, je mag deze niet meenemen. Grote rugtassen en koffers kunnen wij niet voor je bewaren. 
   
 • Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van (blinden)geleidehonden.
   
 • Het gehele museum is rookvrij, dit geldt ook voor de tuin.
   
 • Volg bij een ontruiming als gevolg van een calamiteit de aanwijzingen van de medewerkers.
   
 • Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor ongelukken als gevolg van onverantwoord handelen van bezoekers.

   

Terms and conditions online tickets & House Rules Huygens’Hofwijck

Tickets

 • • Visitors should not have any health complaints such as colds, runny nose, sore throat, mild cough, elevation, fever (above 38 degrees Celsius) and / or shortness of breath.

  • Purchased (online) tickets are non-refundable and / or exchangeable.

  • You may enter the museum on the date on your online ticket.

  • A reservation is not obligated. You can purchase a ticket online or at the cashdesk of the museum. Only on presentation of a valid (e-)ticket and any necessary discount card or voucher, you will get access to the museum.

  • A pre-purchased entrance ticket is only valid on the date stated on it.

  • The time on the ticket is an indication of your visit, it is possible to enter earlier or later. 

 

Privacy

• We use your email address to send your ticket(s).

• You will receive by e-mail necessary and / or relevant information that applies to your visit. This includes information on your visit, of an emergency or, for example, a changed corona policy.

• We endorse the privacy legislation as laid down in the GDPR

 

House rules in Huygens' Hofwijck

• It is not obligated to wear a facemask. 

• It is not allowed to touch the exhibited objects.

• We request that you do not hinder other visitors with mobile phones.

• It is allowed to take photos for private purposes, but without the use of lamps, flash equipment and tripods.

• Do not take food or drinks out into the museum, house and garden.

• There are lockers in the wardrobe for your umbrella and backpack, you are not allowed to take them with you. We cannot keep large backpacks and suitcases for you.

• Dogs are not allowed, with the exception of (blind) guide dogs.

• The entire museum is non-smoking, including the garden.

• In the event of an emergency, follow the instructions of the employees.

• We accept no responsibility for accidents resulting from irresponsible actions by visitors.