Algemene voorwaarden

Tickets

Heeft u problemen met het laden van de ticketshop, klik dan hier

Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online tickets & Huisregels Huygens’ Hofwijck

 

Tickets

 • Bezoekers mogen geen gezondheidsklachten hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
   
 • Aangeschafte tickets kunnen niet worden gerestitueerd en/of omgeruild.
   
 • Het is niet mogelijk om telefonisch tickets te reserveren.
   
 • Je mag op het tijdstip van de gekozen aankomsttijd de museumwinkel en de tuin bezoeken. Bij de kassa van het museum ontvangt u een starttijd voor een bezoek aan het huis.
   
 • Reserveren is niet verplicht, maar gelet op het kleine aantal bezoekers dat we per tijdsblok mogen toelaten raden wij het vooraf reserveren ten zeerste aan. Op vertoon van een geldig e-ticket krijg je toegang tot het museum. Houders van een Museumkaart dienen bij de entree tevens hun kaart te laten scannen.
   
 • Een vooraf gekocht ticket is uitsluitend geldig op de daarop vermelde datum en tijd.

 

Privacy

 • Wij gebruiken je e-mailadres uitsluitend om je ticket(s) toe te sturen.
   
 • Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, word je hiervoor ingeschreven. Je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden.
   
 • Je ontvangt per e-mail noodzakelijke en/of relevante informatie die van toepassing is op je bezoek. Denk hierbij aan informatie in geval van calamiteiten of bijvoorbeeld gewijzigd coronabeleid.
   
 • Na je bezoek ontvang je per e-mail eenmalig een (anoniem en vrijblijvend) bezoekersonderzoek.
   
 • Wij onderschrijven de privacy wetgeving zoals vastgelegd in de AVG.

 

Huisregels in Huygens’ Hofwijck

 • Het is niet toegestaan de tentoongestelde objecten aan te raken.
   
 • Wij verzoeken je andere bezoekers niet te hinderen met mobiele telefoons.
   
 • Het is toegestaan foto’s te maken voor privédoeleinden, maar zonder gebruik van lampen, flitsapparatuur en statieven.
   
 • Neem geen etenswaren of drankjes mee de buitenplaats op.
   
 • Voor je paraplu en rugzak bevinden zich kluisjes in de garderobe, je mag deze niet meenemen. Grote rugtassen en koffers kunnen wij niet voor je bewaren. 
   
 • Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van (blinden)geleidehonden.
   
 • Het gehele museum is rookvrij, dit geldt ook voor de tuin.
   
 • Volg bij een ontruiming als gevolg van een calamiteit de aanwijzingen van de medewerkers.
   
 • Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor ongelukken als gevolg van onverantwoord handelen van bezoekers.

   

Terms and conditions online tickets & House Rules Huygens’Hofwijck

Tickets

 • Visitors should not have any health complaints such as colds, runny nose, sore throat, mild cough, elevation, fever (above 38 degrees Celsius) and / or shortness of breath.
   
 • Purchased tickets are non-refundable and / or exchangeable.
   
 • It is not possible to order tickets by phone.
   
 • You may enter the museumshop and the garden at the time on this ticket. At the cash desk you will recieve a starting time for the house.
   
 • A reservation is not obligated, but is recommended. A pre-purchased entrance ticket is only valid on the date and time stated on it.

 

Privacy

• We use your email address to send your ticket(s).

• If you have signed up for the newsletter, you will be registered for it. You can unsubscribe at any time.

• You will receive by e-mail necessary and / or relevant information that applies to your visit. This includes information on your visit, of an emergency or, for example, a changed corona policy.

• After your visit you will receive an one-time (anonymous and non-binding) visitor survey by e-mail.

• We endorse the privacy legislation as laid down in the GDPR

 

House rules in Huygens' Hofwijck

• It is not allowed to touch the exhibited objects.

• We request that you do not hinder other visitors with mobile phones.

• It is allowed to take photos for private purposes, but without the use of lamps, flash equipment and tripods.

• Do not take food or drinks out into the museum, house and garden.

• There are lockers in the wardrobe for your umbrella and backpack, you are not allowed to take them with you. We cannot keep large backpacks and suitcases for you.

• Dogs are not allowed, with the exception of (blind) guide dogs.

• The entire museum is non-smoking, including the garden.

• In the event of an emergency, follow the instructions of the employees.

• We accept no responsibility for accidents resulting from irresponsible actions by visitors.